Jagttegnskursus - SkovboJagttegn

Jeg hjælper dig på din vej til at blive jæger.

Tilmeld dig JAGTTEGNSUNDERVISNING, på et af mine kurser.

Undervejs i mine jagttegnskurser, der strækker sig over i alt 60 lektioner, ( 3½ måned), får du en solid teoretisk viden om relevant lovgivning, der er gældende for jagt og jægere. Du lærer naturligvis også om de danske vildtarter og deres biologi, om natur og vildtpleje, om jagtvåben og -ammunition, om jagttraditioner, jagtetik og jægermoral, der ligesom kendskab til jagtteknik, jægerhåndværk og jagthunde, indgår i den samlede basisviden, som aspiranten der vil til jagtprøve må have tilegnet sig og som enhver jæger må være bekendt med.

På kurset lærer du desuden, gennem praktisk skydning og færdsel i terrænet med haglbøssen i hånden, hvordan man håndterer haglgevær og ammunition på korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt måde. Denne praktiske del af kurset, der finder sted på skydebanen, indeholder desuden undervisning og træning i afstandsvurdering til forskellige vildtarter, der ligesom de førnævnte praktiske våbenfærdigheder, er en forudsætning for at bestå den praktiske del af jagtprøven.

Det er min erfaring, gennem mere end 15 års jagttegnsundervisning, at god tid til indlæring og fordybelse i det omfattende pensum, for de fleste aspiranter, vil være en betingelse for at tilegne sig de nødvendige færdigheder og den fornødne viden, en jagttegnsaspirant skal have for at bestå jagtprøven – det første trin på stigen, for at blive JÆGER.

VEL MØDT TIL JAGTTEGNSKURSUS

Søren Skovbo

Kommende kurser

Nye kurser fra efteråret 2023:

FOF - Favrskov: Opstart mandag den 6. november 2023

AOF - Randers: Opstart tirsdag den 7. november 2023

Ring og forhør dig ang. kursus opstart på 23 93 33 68

Kontakt os

Søren Skovbo Sørensen

23 93 33 68

Email: soeren.skovbo@gmail.com